Popradzki Park Narodowy – dlaczego warto zwiedzić ten region?

Popradzki Park Narodowy to jeden z najpiękniejszych, o ile nie najpiękniejszych Parków Narodowych w tym regionie. Na jego terenie też znajduje się słynne pasmo górskie – Beskid Sądecki. Najsłynniejszym tytułem, który otrzymał ten region to wyróżnienie w programie Natura 2000. Obszar ten został uznany za niezwykle wartościowy dla Polski pod względem zróżnicowania przyrodniczego. W regionie tym swoje siedliska założyło wiele zwierząt chronionych. Między innymi dlatego obszar ten

Przyroda Popradzkiego Parku Narodowego

Nazwa tego parku została powzięta od doliny Popradu leżącej na jego terenie. Park ten znajduje się na terenie Karpat zachodnich i od 1987 roku jest obszarem chronionym ze względu na występowanie zróżnicowanych form przyrodniczych i geologicznych.
Najwyższym szczytem Beskidu Sądeckiego jest góra Radziejowa, której wysokość wynosi 1262 m n.p.m. Góry te przyciągają licznych miłośników wspinaczki – każdy kto chce spróbować powinien dać sobie radę z wycieczką w Karpaty. Oczywiście należy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu się do takiej wycieczki przed wyruszeniem w trasę poprzez research pod względem informacyjnym na temat szlaków i przemyślanym spakowaniem najniezbędniejszych akcesoriów.

Obszar ten to siedlisko nie tylko zwierząt, ale też roślin. Przedstawicielami ssaków w faunie są wilki, kuny, lisy, żbiki oraz rysie. Dodatkowo można spotkać tu też węże Eskulapa czy jaszczurki żyworódki i salamandrę plamistą. Niezwykle rzadkim zwierzęciem, które można spotkać na terenie Popradzkiego Parku Narodowego jest wydra. Znalazła ona tutaj dogodne warunki do bytowania. Najczęściej spotyka się ją w nurcie Dunajca i rozległych zaroślach nadrzecznych.
Królem przestworzy, którego można spotkać Beskidzie Popradzkim jest orzeł przedni oraz orlik krzykliwy. Dodatkową atrakcją pod względem występowania zagrożonych gatunków jest obecność bociana czarnego, dzięcioła czarnego (największego wśród dzięciołów) czy puchacza i puszczyka uralskiego.

Co warto zwiedzić w tym regionie?

Dzięki ciekawym formom geologicznym, raj znajdą tu miłośnicy skałek i nietypowych formacji geologicznych. szlaki górskie są podzielone na różne stopnie trudności, więc każdy znajdzie trasę idealną dla siebie. Dodatkowym uzupełnieniem tych tras będą tablice edukacyjne, które informują o wszelkich szczegółach wartych poznania w danej okolicy.
Obiektem, który powinien znaleźć się na naszej liście miejsc, które warto odwiedzić jest średniowieczny zamek w Rytrze z przełomu XIII i XIV wieku. Obecnie zachowały się tylko ruiny baszty i murów zamku, ale dla miłośników tej tematyki jest to nie lada gratka, gdyż takich zamków jest niewiele.

Krynica-Zdrój to jedno z najważniejszych uzdrowisk na terenie naszego kraju. Działa ono od XVII wieku i jest związane z wieloma osobami, które były blisko ze środowiskiem artystycznym i literackim. Najważniejsze zabytki tego miasteczka kościół pw. Przemienienia Pańskiego, który powstał w 1887
roku oraz pawilon z 1808, który służy do dzisiaj jako letnia pijalnia wody.

Drewniana cerkiew w Powroźniku jest najstarszą budowlą tego typu w tym regionie. Zbudowano ją w latach 1604-1606. Budynek ten początkowo był miejscem kultu dla obrządku grekokatolickiego, a obecnie umiejscowiono tam kościół wyznania katolickiego. Ponadto budynek został wpisany na listę UNESCO.
Muszyna to kolejne miasteczko, które powinno się odwiedzić w tym regionie. Znajduje się tam regionalne Muzeum “Państwa Muszyńskiego”. Miejsce to jest rekonstrukcją XVII wiecznego dworku, w którym zgromadzono wiele zabytków z przeszłości.

Dodaj komentarz