Opłata środowiskowa w restauracji

Czym jest opłata środowiskowa?

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mającą wpływ na środowisko mają obowiązek realizowania opłaty środowiskowej. Każda działalność gospodarcza w jakiś sposób korzysta z tego, co daje nam środowisko. Opłata środowiskowa to rekompensata dla państwa za zużyte zasoby, dzięki której można działać na rzecz środowiska.

Opłata środowiskowa w restauracji

Restauracja także korzysta z zasobów środowiska, więc jej właściciel zobowiązany jest do regularnego przygotowywania sprawozdań i jeśli wynika z nich, że konieczne jest wniesienie opłaty, musi ją zrealizować. Tę sprawę można załatwić na trzy sposoby: listownie, elektronicznie albo przy okazji wizyty w odpowiednim urzędzie. Jeśli działalność gospodarcza:

  • wprowadza gazy lub pyły do powietrza – na przykład poprzez spalanie paliw, z procesów technologicznych – musisz realizować wymaganą opłatę,
  • emituje gazy cieplarniane albo składuje odpady – również musisz wpłacać określone kwoty

Od przedsiębiorców wymaga się przedstawienia wykazu do 31 marca następnego roku.
Aby odpowiednio załatwić sprawę, należy:

  1. Przygotować wykaz i obliczyć wysokość opłat – możesz to zrobić za pomocą gotowych kalkulatorów online,
  2. Wnieść należną opłatę

Są dwie sytuacje szczególne sytuacje:

  • jeśli opłata roczna dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza kwoty 800 zł, nie musisz wnosić opłaty, ale musisz złożyć roczny wykaz,
  • jeśli roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza kwoty 100 zł, nie musisz składać wykazu. Warto jednak mieć przygotowany taki wykaz i umieścić go w dokumentacji, aby w razie takiej konieczności móc udowodnić, że nie masz obowiązku wnoszenia opłaty środowiskowej

Właściciele restauracji, z racji potrzeb wynikających z jej prowadzenia, muszą również dopilnować spełnienia tego obowiązku.
Szacuje się, że około 99,99 % podmiotów musi składać roczne wykazy i dopilnować regularnego wpłacania opłaty środowiskowej. Spowodowane jest to przez to, że prawie każde przedsiębiorstwo korzysta z zasobów środowiska, poprzez działania takie jak samochody osobowe, odprowadza ścieki, składuje odpady czy korzysta z ujęć wody. Lepiej nie unikać tego obowiązku, ponieważ może to spowodować nieprzyjemne konsekwencje, takie jak:

  • kary administracyjne
  • odmowa uzyskania dotacji albo konieczność jej zwrotu
  • zapłata zaległej opłaty, dodatkowo odsetek

Pamiętaj, aby wszystkie sprawozdania z ostatnich lat posiadać w dokumentacji. Jeśli wystąpi konieczność ich przedstawienia, a w dokumentacji nie będzie wymaganych sprawozdań, zostaną nałożone odpowiednie sankcje. Takie sankcje mogą być nałożone do pięciu lat wstecz.

Podsumowanie

Opłata środowiskowa i roczne wykazy, to obowiązek każdego przedsiębiorcy, który w określony sposób korzysta z zasobów środowiska. Taka opłata umożliwia podejmowanie działań, dzięki których możliwa jest w pewnym stopniu rekompensacja tego wykorzystania. Ten rodzaj opłat jest zobowiązaniem podatkowym, warto o nim pamiętać i spełniać ten obowiązek. Jeśli nie wniesiesz wymaganej opłaty w wymaganym terminie, urząd sam ściągnie należność, a kwota będzie powiększona o odsetki, które naliczane są za zwłokę. Trzeba pamiętać o dopełnieniu formalności związanych z opłatą środowiskową, za rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku. Jeśli coś wzbudziło twoje wątpliwości, z czymś się nie zgadzasz – możesz odwołać się od decyzji. Należy to zrobić w terminie czternastu dni od daty, w której otrzymałeś decyzję. Odwołanie należy złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem marszałka województwa.

Dodaj komentarz