Opłata środowiskowa w hotelu

Czym jest opłata środowiskowa?

Opłata środowiskowa, w najprostszym znaczeniu, jest opłatą, która ma w pewien sposób rekompensować zanieczyszczenie powietrza dla państwa. Obiekty, obciążone taką opłatą mają obowiązek sporządzania sprawozdania środowiskowego. Wynika to z ustawy o nazwie Prawo ochrony środowiska, która jest z dnia 27 kwietnia 2001 roku i jej późniejszych nowelizacji.

Opłata środowiskowa w hotelu

Obowiązek wnoszenia tego typu opłaty mają wszyscy przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność wpływającą na środowisko. Opłata środowiskowa jest obowiązkowa dla przedsiębiorców, przedsiębiorców zagranicznych, osoby prowadzące działalność związaną z rolnictwem, a także osoby fizyczne, które korzystają ze środowiska w sposób, który wymaga zezwolenia.
Przedsiębiorcy tego typu prowadzą działalność, która emituje pyły albo gazdy do powietrza, albo składuje odpady, w związku z tym muszą sporządzać sprawozdanie z tego typu działalności, a następnie dostarczyć je do marszałka województwa. Wybór ten zależy od miejsca, w którym przedsiębiorca korzysta ze środowiska. Przedsiębiorca musi umieścić w wykazie wszystkie kwestie, związane z zakresem korzystania ze środowiska. To do obowiązków przedsiębiorcy należy dopilnowanie terminu i poprawności składanego sprawozdania. Przy wyliczaniu opłaty środowiskowej można napotkać różne trudności i spotkać się z pewnymi wątpliwościami, dlatego warto skorzystać z oferty gotowych kalkulatorów online. Opłatę trzeba uregulować do 31 marca następnego roku.

Możliwe jest uniknięcie konieczności wnoszenia opłaty środowiskowej. Z takiego obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy, znajdujący się w sytuacji:

  • kiedy opłata środowiskowa, która została wyliczona dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza kwoty 100 zł,
  • kiedy opłata środowiskowa, która została wyliczona dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza kwoty 800 zł,

W pierwszym z tych dwóch przypadków, przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku uiszczania należności i składania sprawozdania. W drugim przypadku przedsiębiorca nie musi opłacać należności, ale jego obowiązkiem jest złożenie sprawozdania środowiskowego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nawet w pierwszym przypadku przedsiębiorca powinien mieć przygotowane takie sprawozdanie. Jest to potrzebne w dokumentacji, w przypadku zaistnienia konieczności przedstawienia odpowiedniego dowodu, zwolnienia z obowiązku regulowania opłaty i składania sprawozdania.
Również hotele, są najczęściej rodzajem przedsiębiorca, które generuje konieczność opłacenia takiej opłaty. Nie ma możliwości prowadzenia takiego obiektu, jednocześnie nie korzystając z zasobów środowiska i bez składowania odpadów. Dlatego przedsiębiorcy prowadzący tego typu działalność, powinni także mieć odpowiedni poziom wiedzy w tym zakresie i spełniać swoje obowiązki, związane ze sprawozdaniami i opłatą środowiskową.

Podsumowanie

Każdy przedsiębiorca, którego działalność wpływa w określonym stopniu na środowisko, ma obowiązek uiszczania określonej opłaty środowiskowej, przygotowywania oraz składania i przechowywania w dokumentacji i potrzebnych sprawozdań. Tego typu rozwiązania, mają być pewnego rodzaju rekompensatą za ewentualne szkody i zużycie. Dzięki temu możliwe jest kształtowanie środowiska w sposób racjonalny, odpowiednie gospodarowanie zasobami środowiska, przywracanie obszarów środowiska do ich odpowiedniego, właściwego stanu, a także przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, które są szkodliwe.

Dodaj komentarz