Kiedy hotel może odmówić przyjęcia rzeczy do depozytu?

Rzeczy w depozycie w hotelu

Wybierając się w podróż, czy to służbową czy wakacyjną, często korzystamy z usług hotelowych. Czasami istnieje konieczność zabrania ze sobą rzeczy, które są dla nas bardzo cenne. Uzasadniona jest wtedy potrzeba oddania ich do depozytu w hotelu. Oczywiście jest to normalna usługa, którą oferuje każdy hotel. Klienci chętnie z niej korzystają, dzięki niej nie musisz obawiać się, że twoje cenne rzeczy zostaną zniszczone albo skradzione. Co jednak w sytuacji, gdy pracownicy nie chcą przyjąć rzeczy do depozytu? Czy mają do tego prawo?

Pracownicy odmawiają przyjęcia rzeczy do depozytu

Usługa ta jest bardzo wygodna i wielu gości hotelowych chętnie z niej korzysta. Są jednak takie sytuacje, w których pracownicy odmawiają przyjęcia rzeczy do depozytu. Warto wiedzieć, że mają takie prawo i warto także dowiedzieć się, kiedy możemy usłyszeć taką odmowę.
Jeśli nigdy nie oddawałeś nic do depozytu, a musisz to zrobić pamiętaj, że odbywa się to na podstawie odpowiedniej umowy. Strony tej umowy to oczywiście gość hotelowy i hotel. Najczęściej hotele oferują tę usługę bez pobierania opłaty, ale jeśli obiekty, które mają być oddane do depozytu są zbyt wartościowe w stosunku do klasy obiektu, mogą nie zostać przyjęte do depozytu. Jest tak dlatego, że zazwyczaj obiekt o niskim standardzie nie ma warunków do tego, aby przechowywać rzeczy o większej wartości. Jest to sytuacja zrozumiała i jak najbardziej normalna. Hotel bierze przecież na siebie odpowiedzialność za powierzone mienie, podpisuje także z gościem hotelowym odpowiednią umowę, więc taka sytuacja nie powinna budzić wątpliwości. W innym przypadku pracownicy hotelowi mają obowiązek przyjęcia rzeczy do depozytu.

Kolejną sytuacją, w której hotel może nie przyjąć rzeczy do depozytu jest brak odpowiedniej ilość miejsca. Każdy hotel posiada określoną ilość miejsca dla zaspokojenia tej usługi. Pracownicy mogą więc odmówić przyjęcia rzeczy do depozytu, jeśli nie ma już na nią miejsca. Warto więc przed wyjazdem, jeśli wiemy, że będziemy musieli skorzystać z tego typu usługi, zapoznać się z warunkami i zasadami przechowywania rzeczy w depozycie przez miejsce do którego mamy zamiar pojechać. Dzięki temu będziemy przygotowani na różne ewentualności.

Podsumowanie

Każdy hotel ma obowiązek przyjąć do depozytu rzeczy, które chce przechować w taki sposób gość hotelowy. Są jednak takie sytuacje, w których pracownicy hotelu mogą odmówić zrealizowania tej usługi. Najczęściej dzieje się tak z powodu braku odpowiedniej ilości miejsca do przechowania danego przedmiotu. Hotele mają określoną ilość takiego miejsca, a szczególnie w miesiącach letnich mają dużo gości, co może być powodem braku odpowiedniej ilości miejsca. Wtedy hotel nie jest w stanie zapewnić odpowiednich warunków i przyjąć kolejnych rzeczy do depozytu.

Czasami zdarza się również, że hotel nie ma odpowiednich warunków. Jeśli rzecz, którą klient chce zostawić w depozycie jest bardzo wartościowa, a hotel nie posiada poziomu bezpieczeństwa na wystarczającym poziomie, również pracownicy mają pełne prawo odmówić przyjęcia rzeczy do depozytu. Warto to wiedzieć, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji czy konfliktów w takiej chwili. Pamiętaj, że korzystając z tego typu usługi hotel zawiera z tobą stosowną umowę. Warto przed wyjazdem zapoznać się z zasadami przyjmowania rzeczy do depozytu i warunkami, w jakich są one przechowywane. To pozwoli nam określić, czy jest to odpowiednie miejsce na powierzenie swoich cennych rzeczy podczas podróży.

Dodaj komentarz