Czy hotel wpływa negatywnie na środowisko naturalne?

Bądźmy szczerzy: dyskusja na temat tego, czy „bycie ekologicznym” naprawdę powinno być priorytetem dla branży hotelarskiej, dobiegła końca. Jest to priorytet i musi być priorytetem z wielu powodów. Rosnące obawy dotyczące naprawy środowiska i odbudowaniu niezawodnego naturalnego ekosystemu skłaniają ludzi praktycznie ze wszystkich branż do podejmowania ekologicznych zasad swoich usług.

Hotele to obiekty, w których codziennie emitowana jest bardzo duża ilość zanieczyszczeń. Dzieje się to ze względu na intensywną pracę człowieka i maszyn właśnie w branży hotelarsko-turystycznej. Z pewnością przyczynia to do pogorszenia jakości środowiska, dlatego coraz częściej hotele decydują się na przejście na ,,zieloną stronę mocy’’ i świadomą kontrolę zanieczyszczeń. Jednym z najbardziej niepokojących skutków zanieczyszczenia jest globalne ocieplenie. Inne bezpośrednie skutki obejmują między innymi narastające problemy zdrowotne, stres psychiczny i napięcie, wzrost liczby zagrożonych gatunków, brak równowagi ekologicznej i pogorszenie jakości powietrza.
W miejscowościach turystycznych bardzo często dostępny jest specjalny transport samochodowy, który odpowiada za przewożenie gości do oraz z hoteli, powodując przy tym duże zanieczyszczenie spalinami. Badania pokazują, że hotelarstwo przyczynia się do następujących rodzajów zanieczyszczeń:

Zanieczyszczenie wody

Odprowadzanie dużej ilości ścieków oraz zanieczyszczonych płynów do zbiorników wodnych powoduje spustoszenie życia zarówno zwierzęcego oraz roślinnego życia w środowisku wodnym oraz higieniczne zanieczyszczenie ekologiczne.
Utylizacja ścieków bez odpowiedniego oczyszczenia poważnie wpłynęła na środowisko wodne, ale również na życie ludzi mieszkających w pobliżu tego zbiornika wodnego, który zostaje wykorzystywany do celów gospodarczych. Wylewanie zbyt ciepłej wody powoduje też zanieczyszczenie poprzez zmianę temperatury wody, co zaburza ekosystem.

Zanieczyszczenie powietrza

Hotele uwalniają gazy i zanieczyszczone powietrze z różnych punktów, takich jak kuchenki gazowe i piece na drewno opałowe, opary z gotowanych materiałów, spaliny oraz uwalniający się czynnik chłodniczy CFC, w przypadku wystąpienia wycieku. Silniki wysokoprężne wytwarzają również zanieczyszczenia, takie jak dwutlenek węgla, tlenek węgla i tlenki azotu.

Hotele i zanieczyszczenie gleby

Hotele przyczyniają się do zanieczyszczenia gleby, wyrzucając bezmyślnie swoje odpady. Bardzo ważna jest w przypadku większych placówek odpowiedzialna segregacja odpadów. Takie prywatne wysypiska śmieci prowadzą także do zanieczyszczenia gleby, ale także mogą powodować nieprzyjemny zapach.

Jak można zmienić tak szkodliwy wpływ branży hotelarskiej na środowisko

  • Ograniczenie ilości odpadów plastikowych
  • Świetnym sposobem na to, aby hotele były bardziej przyjazne dla środowiska, jest zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Od plastikowych toreb i pokrywek, sztućców, butelek z mydłem i szamponem, słomek, mieszadełek itp do ogromnych odpadów plastikowych, których rozkład zajmuje ponad sto lat. Zmniejszenie konsumpcji plastikowych odpadów jest nie tylko korzystne dla środowiska, ale także opłacalne dla właściciela hotelu, gdyż może to pomóc w ograniczeniu kosztów utrzymania.
  • Zmniejszenie zużycia energii
  • Zmniejszenie ogólnego zużycia energii w całym hotelu to nie tylko dobre rozwiązanie dla biznesu, ale także doskonały sposób na poprawę wizerunku marki. Większość hoteli przyjaznych dla środowiska obniża koszty energii, prowadząc wszystkie energochłonne czynności w godzinach dziennych. Podobnie, pomocne może być instalowanie żarówek LED Star oraz systemów wentylacyjnych może znacznie obniżyć koszty energii.

Dodaj komentarz